Välkommen till Sjukhuskyrkan i Göteborg och Mölndal  
 


Sjukhuskyrkan är
det samlade namnet
för andlig vård
inom
hälso- och sjukvården.

Sjukhuskyrkan finns till
för patienter, närstående
och personal.

Sjukhuskyrkan är
ekumenisk och
förmedlar
kontakt med kyrkor
och andra trossamfund.

Sjukhuskyrkan har
tystnadsplikt och
för inga journaler.

Sjukhuskyrkans
symbol
talar om nya
möjligheter
ur det brustna.

 

 

 

 

 

 

 

 

logga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bubblor
  
 
Sjukhuskyrkor i Göteborg »
Sjukhuskyrkan i Mölndal »
Sjukhuskyrkor i Göteborgs stift »
Sjukhuskyrkor i Sverige »
webmaster: Anna-Lisa Saar